Puhutaan sydänterveydestä – yhdessä

Suomella ja muulla Euroopalla on yhteinen haaste: sydän- ja verisuonitautien yleisyys. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitsemme uusia tekemisen tapoja ja eurooppalaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä. Euroopan unionin alueella kuolee joka päivä 5 000 ihmistä sydän- ja verisuonisairauksien johdosta. Hurja luku kertoo, kuinka merkittävästä asiasta sydänterveydessä on kyse. Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy Euroopassa.1 Myös Suomessa sydän- ja verisuonisairauksienContinue reading “Puhutaan sydänterveydestä – yhdessä”

Digitaaliset innovaatiot tukevat väestönterveyden haasteiden ratkaisussa

Digitaalisten palvelujen kehittyminen on viime vuosina ja vuosikymmeninä mullistanut arkemme monin tavoin. Samaan aikaan olemme ikääntyvässä Suomessa suurten väestönterveyden haasteiden edessä. Miten kehittyvä teknologia voisi auttaa haasteiden ratkaisemisessa? Millaisia toimenpiteitä vaaditaan, jotta potilaat, hoitohenkilökunta ja koko yhteiskunta voivat hyödyntää digitaalisuutta entistä paremmin? Rana Lonnen johtaa Novartiksen uusiin digiterveysinnovaatioihin sijoittavaa kansainvälistä dRx Capital -rahastoa[WL1] . Se sijoittaaContinue reading “Digitaaliset innovaatiot tukevat väestönterveyden haasteiden ratkaisussa”

Sydänsairaus rasittaa ihmisten ja yhteiskunnan voimavaroja

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy Suomessa ja maailmalla [1,2]. Ne käyvät meille kalliiksi – sekä rahalla että inhimillisellä kärsimyksellä mitattuna. Suomessa sydän- ja verisuonisairauksista aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain miljardien eurojen kustannukset [3]. Maassamme elää satojatuhansia ihmisiä, joilla on jokin sydänsairaus [1]. Sairastavuus heikentää väestön elämänlaatua ja erityisesti ikääntyneen väestön toimintakykyä. Vaikka sairauksiin kuolleiden määrä onContinue reading “Sydänsairaus rasittaa ihmisten ja yhteiskunnan voimavaroja”

Tahtotilasta tekoihin: Novartis rakentaa ennaltaehkäisevää yhteistyötä sydänpotilaiden parhaaksi

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy Suomessa [1], minkä lisäksi niistä aiheutuu yhteiskunnalle arviolta lähes 3 miljardin euron vuosittaiset kokonaiskustannukset [2].  Me Novartiksella haluamme kantaa kortemme kekoon tämän haasteen ratkomiseksi. Uskomme, että lääkeyhtiönä meidänkin on perusteellisesti mietittävä uudelleen, miten voimme luoda jaettua arvoa yhteiskunnalle, palvelunjärjestäjille ja potilaille sydänterveyden edistämiseksi. Sydänterveyteen liittyvillä haasteilla on laajat inhimillisetContinue reading “Tahtotilasta tekoihin: Novartis rakentaa ennaltaehkäisevää yhteistyötä sydänpotilaiden parhaaksi”

Siltarakenteilla vauhtia ennaltaehkäisevään ja tulosperusteiseen yhteistyöhön

Toistuvissa artikkeleissa ja puheenvuoroissa peräänkuulutetaan ja kannustetaan sairauksien ennaltaehkäisyyn. Siitä huolimatta vaikuttaviksikaan osoitettuja toimintamalleja tai keinoja ei oteta systemaattisesti käyttöön. Tähän syynä ovat muun muassa hallintorajat ylittävän yhteistyön haasteet sekä riittävän pitkäjänteisen budjetoinnin puute. Ennaltaehkäisevien tekojen vauhdittamiseksi tarvitsemme käyttöönottoa nopeuttavia ja pitkäjänteisesti budjetoituja siltarakenteita, joita ovat muun muassa erilaiset tulosperusteiset rahoitussopimukset tai vaikuttavuusperusteiset kumppanuudet. BudjettikelloContinue reading “Siltarakenteilla vauhtia ennaltaehkäisevään ja tulosperusteiseen yhteistyöhön”

Digitaalisuudella kohti skaalautuvuutta ja laajempaa pääsyä elintapatuen piiriin

Sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat eniten kuolemia niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi ne aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia: sydän- ja verisuonisairauksista aiheutuu yhteiskunnalle lähes 3 miljardin euron vuosittaiset kustannukset, kun huomioidaan myös epäsuorat kustannukset. Sydän- ja verisuonisairauksien sekundaaripreventio kannattaa, sillä onnistunut sekundaaripreventio on kustannusvaikuttavaa. Se lisää potilaiden terveyttä, elämänlaatua ja elinvuosia. Onkin arvioitu, että sekundaaripreventiotaContinue reading “Digitaalisuudella kohti skaalautuvuutta ja laajempaa pääsyä elintapatuen piiriin”

Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointi?

”Niin muuttuu maailma, Eskoseni”, sanoi Nummisuutarin Eskon isä Eskolle Aleksis Kiven Nummisuutarit-teoksessa. Ajankohtainen aihe, ei pelkästään siksi että vietimme sunnuntaina, 10.10. Aleksis Kiven päivää. Miten maailma muuttuu, erityisesti ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden hoidon ja miksi ei terveyden edistämisenkin näkökulmasta? Olen usein miettinyt tätä asiaa motivaation näkökulmasta. Ja toistuvasti palaan seuraaviin kysymyksiin: ”Mikä motivoi ihmisiä pitämäänContinue reading “Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointi?”

Sydämen asialla: Sydänohjelma Polku rakentaa missiovetoista yhteistyötä yli sektorirajojen

Novartis ja Gesund Partners ovat edistäneet keväästä 2021 alkaen sydänsairauksien sekundaaripreventio-ohjelmaa. Valmistelua on tehty tiiviisti laajan sidosryhmä- sekä asiantuntijaverkoston kanssa. Haluamme tuoda toimijat yli alue- ja sektorirajojen yhteisen tavoitteen äärelle, käynnistääksemme toimintaa, joka lisää sydänpotilaiden terveitä, toimintakykyisiä elinvuosia ja vähentää sydänperäisiä kuolemia. Sydänsairaudet ovat yksi merkittävimmistä väestöterveyden haasteista Tässä fakta, joka pysäyttää: Sydän- ja verisuonisairausContinue reading “Sydämen asialla: Sydänohjelma Polku rakentaa missiovetoista yhteistyötä yli sektorirajojen”

%d bloggaajaa tykkää tästä: