Sydämen asialla: Sydänohjelma Polku rakentaa missiovetoista yhteistyötä yli sektorirajojen

Novartis ja Gesund Partners ovat edistäneet keväästä 2021 alkaen sydänsairauksien sekundaaripreventio-ohjelmaa. Valmistelua on tehty tiiviisti laajan sidosryhmä- sekä asiantuntijaverkoston kanssa. Haluamme tuoda toimijat yli alue- ja sektorirajojen yhteisen tavoitteen äärelle, käynnistääksemme toimintaa, joka lisää sydänpotilaiden terveitä, toimintakykyisiä elinvuosia ja vähentää sydänperäisiä kuolemia.

Sydänsairaudet ovat yksi merkittävimmistä väestöterveyden haasteista

Tässä fakta, joka pysäyttää: Sydän- ja verisuonisairaus on yleisin kuolinsyy Suomessa 1. Lähes meillä kaikilla on joko omakohtaista, lähimmäisen kautta tai vähintään median otsikoista luettuna kokemusta sydäntapahtumista ja miten ne muuttavat ihmisen arkea pysyvällä tavalla. Sydän- ja verisuonisairaudet ovatkin yksi merkittävimmistä työkyvyttömyyden aiheuttajista2.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna väestön toimintakyky on Suomessa heikkoa ja sairastavuus laajaa3. Väestön ikääntyessä voidaan ennakoida, että sydäntapahtumien määrät kasvavat entisestään tulevaisuudessa. Huolta aiheuttaa myös sydän- ja verisuonitautisairastavuuteen ja kuolleisuuteen liittyvät alueelliset erot. Lisäksi sosioekonomiset erot ovat suuret: pienituloisten ryhmässä on suurempi riski sairastua ja kuolla sydän- ja verisuonitauteihin.1  Jotain tarvitsisi siis tehdä.

Otetaan yhdessä tehden tiikerinloikka sydänsairauksien sekundaaripreventiossa

Ennaltaehkäisevän ja tarvelähtöisemmän toiminnan paradigma on sote- ja esim. hyte-kenttää laajalti yhteen tuova voima. Tuohon suuntaan ohjaa myös vauhdilla etenevä sote-uudistuskin. Esimerkiksi sydänsairauksien primaaripreventio on erittäin tärkeä ja kannatettava asia, johon tulee panostaa ja jota tulee jatkuvasti parantaa systemaattisella kehitystyöllä. Rajallisten resurssien kontekstissa primaariprevention haasteena on tyypillisesti etupainotteisten panosten vaikuttavuuden osoittaminen lyhyellä aikavälillä.

Tämä aikajänteeseen liittyvä haaste huomioiden olemme tunnistaneet mahdollisuuden edetä kohti uutta ennaltaehkäisevän toiminnan paradigmaa, konkreettisen toiminnan muodossa. Sydänsairauksien sekundaaripreventio tarjoaa mahdollisuuden melko lyhyelläkin aikavälillä havaittaviin vaikutuksiin niin kustannussäästöjen kuin elämänlaadun näkökulmasta. Kuten sydänohjelman virtuaaliaamukahveilla (26.8.) kuulimme professori Janne Martikaisen esityksestä, sydänsairauksien sekundaaripreventio on otollinen kohde ajatellen tulosperusteisia rahoitussopimuksia.

Vaikuttavuusinvestoinneilla vipuvoimaa ennaltaehkäisevään toimintaan

Uskomme, että tulosperusteiset rahoitussopimukset ja näihin liittyvät vaikuttavuusinvestoinnit tarjoaisivat pikaista apua kuormittuneille sote-palveluille, kun mittarit sekä hyödynjakomallit muotoillaan fiksusti ja yhdessä eri osapuolten kesken. Parhaillaan kasvava hoitovelka, kiristyvät resurssit sekä osaajapula tekee haastavaksi investoinnit pidemmälle tulevaisuuteen. Ulkopuolisella rahoituksella, jonka takaisinmaksu olisi sidottu vain ja ainoastaan yhdessä määriteltyihin tuloksiin eli esimerkiksi hyvinvointivaikutuksiin ja sote-kustannusten laskemiseen, voitaisiin ehkäistä sekä elämänlaatua koskevaa haittaa että säästää yhteiskunnan varoja.

Lisäksi näemme sekundaaripreventioon liittyvien mahdollisten nopeiden onnistumisten lisäävän uskallusta ja panostuksia yleisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Tällaisia ulkoisvaikutuksia ei ole syytä väheksyä, ajatellen systeemin uudistumista kohti ihmislähtöisempää ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Esimerkin voima on usein valtava.

Pekka Salomaa, Novartis

Ville Koiste, Gesund Partners

Pekka Salomaa on Novartis Finland Oy:n toimitusjohtaja. Pekalla on monipuolinen kokemus terveysalan hankkeista ja kumppanuuksista usean vuoden ajalta. Novartis on sitoutunut pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, joiden tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hoitojen saatavuus potilaille Suomessa. Sydänohjelma Polku on yksi käynnistämistämme aloitteista, jonka tavoitteena on tuottaa potilaille hyötyä edistämällä kestävää ja arvoon perustuvaa terveydenhuoltoa.

www.novartis.fi

Ville Koiste on toinen Gesund Partnersin perustajista ja kokenut sekä laajalti verkostoitunut sote-alan kehittäjä. Ennen Gesund Partnersia Ville on tehnyt töitä paremman huomisen eteen muun muassa Sitrassa sekä Accenturella. Ville on yksi Sydänohjelma Polku -hanketiimin jäsenistä.

gesund.partners

Lähteet:

1 THL 2020: https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/sydan-ja-verisuonitautien-yleisyys

2 Findikaattori

3 Finterveys 2017: Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence

%d bloggaajaa tykkää tästä: